نوع فایل PDF - تعداد فایل های ضمیمه 2 عدد
حجم فایل حجم فایل : 3,429 KB
 پسورد برای دانلود و باز كردن فایل فشرده : www.ngo-ph.ir
 دقت شود پسورد به حروف کوچک و بزرگ حساس است.