نکاتی در مورد اجرای چاه ارت

1- كیفیت چاه باید بگونه ای باشد كه دارای نم دائم بوده و ارت استاندارد تعریف شده بوسیله موسسه ( كمتر از 2 اهم) در پشت دستگاه رك و UPS ها برای یك مدت زمان قابل قبول را داشته باشد .

2- چاه ارت باید دارای قابلیت احیاء باشد .


مشخصات فنی اتصال زمین ( چاه ارت) :

1 - مقاومت الكتریكی اتصال زمین ( چاه ارت‌ )‌:
كل مقاومت الكتریكی اتصال زمین نسبت به جرم كلی زمین باید در سر چاه زیر 1 اهم و در پشت دستگاه UPS ها و رك زیر 2 اهم باشد .
نكته 1 : كلیه هادیهای مورد استفاده در سیستم اتصال زمین باید از جنس مس خالص باشد .
نكته 2 : هادیهای لخت مورد استفاده از نوع افشان نباشد .

2 - سطح مقطع هادی اتصال زمین :
سطح مقطع هادی مسی مورد استفاده 50 میلیمتر مربع

3 - الكترود زمین : ( صفحه مسی ) :
الكترود زمین مورد استفاده بایستی از نوع مسی با ابعاد 70 سانتیمتر و ضخامت 5 میلی متر باشد .


4 - حداقل عمق الكترود زمین :
عمق دفن الكترود باید به قدری باشد كه خشك شدن یا یخ زدگی در فصول مختلف سال اثر قابل ملاحظه ای بر مقاومت آن نداشته باشد یعنی حداقل عمق صفحه می بایستی بطوری باشد تا لبه بالای آن تا سطح زمین حداقل 2/5 متر باشد بشرطی كه بتوان به حداقل مقاومت 1 اهم ( دائمی ) دست یافت .

5 - اتصال هادی زمین به صفحه مسی :
اتصال هادی زمین به صفحه مسی باید یكی از دو روش زیر باشد :
5-1 در انتهای سیم اتصال زمین یك كابلشوی مسی مجهز به دو عدد پیچ با مهره های قفل كننده نصب شود . این كابلشو می تواند از نوع پرسی باشد .
كابلشو به كمك دو عدد پیچ مسی به صفحه مسی محكم می شود .
5-2 به جای استفاده از پیچ بهتر است اتصالات را با استفاده از جوش اكسیژن ( برنجی ) انجام داد .
6- كابل اتصال ترمینال زمین ( شین ) به هادی زمین :
كابل اتصال ترمینال (شین) به هادی زمین در لبه چاه بایستی كابل 50*1 مسی باشد كه بوسیله یك كلمپ مسی به هادی زمین متصل شود .

7 - ترمینال زمین ( شین ) :
ترمینال اصلی و یا شینه اصلی اتصال زمین باید در محل ورود برق به ساختمان ( كنتور ) و یا تابلوی برق نصب شود تا علاوه بر هادی زمین ، اتصال زمین ساخته به آن اتصال یابد .
نكته :مسیر عبور كابل روپوش دار اتصال زمین از لبه چاه تا ورودی ساختمان بایستی یك كانال به عمق 70 cm كه حداقل 10 سانتیمتر زیر ورودی كابل با ماسه نرم و ( ماسه بادی ) قرار گرفته و كوبیده شود و ورودی آن یك ردیف آجر قرار داده شود ورودی آجرها با نوار هشدار دهنده پوشانده شود تا به هنگام هرگونه حفر كانال از جانب موسسات دولتی ، مشخص شود .
نكته : مسیر عبور كابل از مدخل ورودی ساختمان تا محل ترمینال ترمینال یا اولین محل كانال پلاستیكی بایستی كابل در داخل لوله فولادی قرار گرفته و به دیوار با بست محكم گردد و در قسمت پایین ورودی كابل ، لوله بایستی فارسی برگردد تا فشار احتمالی وارده باعث ضخم شدن كابل نگردد .

8 - مشخصات چاه و حداكثر عمق چاه :
در حالی كه عمق لبه بالایی صفحه مسی نباید از 2/5 متر كمتر باشد ، برای حداكثر آن حدی تعیین نمی شود ، بلكه مناسب ترین عمق چاه عمقی است كه در آن نم دائمی زمین مشهود است .
بشرط آن كه مقاومت كل اتصال زمین از حداكثر 1 اهم تجاوز نكند .

9-تامین رطوبت مصنوعی :
چنانچه به هر دلیلی نیاز به رطوبت مصنوعی احساس شد ، بایستی با قرار دادن لوله پلاستیكی به قطر 3 از لبه بالایی صفحه مسی تا سطح زمین و قرار دادن كف پوش در سطح زمین رطوبت چاه را تامین نمود .

10 - مواد مورد استفاده در كنار صفحه مسی (  بنتونیت یا لوم )پس از حفر چاه و قرار دادن صفحه مسی بصورت قائم بایستی بصورت زیر عمل گردد :

1 - پر كردن چاه با آب حداقل تا لبه بالائی صفحه ( حداقل 500 لیتر ) آب لازم است .
2 - تخلیه بنتونیت اكتیو بصورت ملایم و پیوسته به دورن چاه ( حدود 10 كیسه 30 كیلوگرمی برای ضخامت 70*70)
3 - مخلوط كردن آب و بنتونیت درون چاه تا به شكل دوغاب یكنواخت درآید .
4 - پس از گذشت حدود 5 دقیقه و فرصت لازم برای متورم شدن بنتونیت یك و حداكثر 2 كیسه بنتونیت ( بسته به ابعاد چاه ) و به منظور خشك شدن لایه روی بنتونیت و عدم تماس با خاك و سنگ ، درون چاه ریخته شود .
5 - یك تا دو متر مربع خاك رس درون چاه ریخته شود .
6 - پر كردن مابقی چاه با خاك های حفاری شده ( بهتر است ابتدا سرند شوند ) به همراه مقداری آب .
7 - در محلهائی كه زمین رطوبت فراوان دارد و یا چاه به آب می رسد جهت استفاده از بنتونیت بهتر است محل چاه عوض شود و یا اینكه ابتدا ملات یا دوغاب بنتونیت تهیه و در چاه ریخته شود سپس مراحل انتقال صفحه مسی به درون چاه و همچنین مراحل 2 و 4 انجام شود .
8 - بنتونیت اكتیو شامل : تركیبات مختلف از جمله اكسید آلومینیم ، كربنات سدیم و فلدسپات بوده و بدلیل جذب رطوبت بالا باعث ایجاد كاهش مقاومت می شود و به هیچ وجه همراه آن نباید از خاك زغال و نمك استفاده شود . 
9 - صرفا استفاده از بنتونیت اكتیو با دانه های سفید مایل به زرد با ارم و كیسه های 30 كلیوگرمی مشخص كه دستور العمل استفاده در داخل كیسه ها موجود می باشد مجاز بوده و نباید از بنتونیت معمولی استفاده گردد .